_001.png  

這是檸檬大的小人,動少少的手腳

背景都不是很有心機搭的....不要打我啊((光速逃_002.png

 

Screenshot-7.png  

走中國古裝的風,好像太濃妝了= =

 

很醜就是了= =+

 

 

 

 Snap2.png

 

很成熟的小女人((雙眼桃心

第一次做到這麼cool的=//=
Screenshot-77.jpg

是之前的萬聖節女娃,很可惜刪了

不然可以捏更美的

  

 

------------------------------------------------------------------

我是第一次在這發帖的

希望大家給多點意思我去改善吧((雙手合一

cut出來的圖都好暗,ps無能啊..傷不起啊

螢菲 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()